Summa Semiconductor kehittää toimintaansa myös ELY-keskuksen tuella. Hankkeen tavoitteena on kehittää yrityksellemme piensarjatuotanto-kapasiteettia, jonka avulla voimme tukea suomalaisia ja eurooppalaisia yrityksiä tuomaan markkinoille uusia mikroteknologiaa hyödyntäviä tuotteitaan. Hankkeemme pyrkii mahdollistamaan piensarjatuotannon teknologian kasvuvaiheen alussa, ja lisäksi tarjoamaan väylän suursarjatuotantoon. Hankkeen tuloksena asiakkaiden projektien ympäristökuormitus pienenee, kun komponentit ja välituotteet voidaan valmistaa eurooppalaisen ympäristönsuojelulainsäädännön mukaisesti ja pääosin uusiutuvalla sekä ympäristöystävällisellä sähköllä EU:n sisällä. Taloudellisten ja ympäristövaikutusten lisäksi hankkeella on positiivisia vaikutuksia työmarkkinoihin ja yleisemmin yhteiskuntaamme, koska mikrokomponenttien valmistus tapahtuu Suomen ja EU:n työntekijöiden oikeuksia ja työturvallisuutta koskevien määräysten mukaisesti. Hankkeen aikataulu on 06.05.2021 - 31.12.2021.

Summa Semiconductor develops our business partly with ELY-center funding. The goal of the project is to create pilot-scale manufacturing capacity capable of supporting Finnish and European firms bringing to market new products utilizing microtechnologies. Our project aims to enable small-scale production at the initial stage of the new technology, as well as to provide pathway to volume production. The environmental effects of production will be reduced as the components can be manufactured on the basis of European regulations, mainly utilizing low-carbon electricity within the EU. In addition to the economic and environmental factors the project also has beneficial effects on labour markets and our society in general, as the manufacturing of the semiconductor devices is done in accordance with the Finnish and European regulations concerning labour rights and workplace safety. Project duration is 6.5.2021 – 31.12.2021.

ELY Vipuvoimaa